• TP.HCM: 0943001955 - Toàn quốc: 0943001955

Các Mẫu Season 18/19 đang SALE 30% đến hết ngày: 30/1/2018.

AC Milan 18/19: 300k/bộ Giảm còn: 210k/bộ.

Arsenal 18/19 giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Atletico 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Atletico Madrid 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Barcelona 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Barcelona 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Atletico 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Training Barcelona player version giá 350k/áo giảm còn 245k/áo.

Bayern Munich 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Bayern Munich 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Chelsea 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Chelsea 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Chelsea 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Dortmund 18/19 giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Juventus 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Juventus 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Juventus 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Liverpool 18/19 giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Liverpool 18/19 giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Training MC 18/19 player version giá 350k/áo Giảm còn 245k/áo

MC 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

MC 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

MC 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

MU 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

MU 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

MU 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

PSG 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

PSG 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

PSG 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

PSG 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

PSG 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Real 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Real 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Real 18/19 player version giá 300k/bộ Giảm còn 210k/bộ.

Roma 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Roma 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Roma 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Tottenham 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Tottenham 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Tottenham 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Tottenham 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

Tottenham 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

PSG 18/19 player version giá 440k/bộ Giảm còn 310k/bộ.

 

Anh em nào đã nhận được mã GIẢM GIÁ vui lòng sử dụng đến hết ngày 30/11/2018 anh em nhé. Số lượng sản phẩm có hạn nên anh em tranh thủ ghé cửa hàng để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất nha. Cảm ơn mọi người.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *